SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA

SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE TAHUN 2021

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 

Pelindung

:

Prof. Dr. Fatkhur Rohman, M.Hum

NIP 19661210 199103 1 003

 

Rektor

Penasehat

:

Dr. Abdurrahman, M.Pd.                   

NIP19600903 198503 1 022

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

 

Pendamping

:

Drs. Kusmuriyanto, M.Si.

NIP 19600524 198403 1 001 

Koord. Dosen Pembina UKM Minat dan Kegemaran

 

 

 

Dr. dr. Nugrahaningsih W.H., M.Kes.

NIP 19690709 199803 2 001

Dosen Pembina UKM KSR-PMI Unit UNNES

 

Pelatih

:

Wuri Widiyanti

Staf PMI Propinsi Jawa Tengah

 

 

Bambang Kristiono

Staf PMI Kota Semarang

 

 

Putri Miladia Ishlahia Rosyid

 

Alumni KSR PMI UNNES

DEWAN PERTIMBANGAN PENGURUS

Ketua merangkap anggota     

:

Lutfiana Qoni’atin

Kimia/FMIPA

Anggota

:

Marchana Ryan Nur Kahfi

Teknik Mesin/FT

 

 

Fajar Untung Miftahudin       

Sejarah/FIS

PENGURUS HARIAN KSR PMI UNIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ketua                         

:

Gerly Dwiky Salahuddin

IKM/FIK

Wakil Ketua                           

:

Nio Setya Saputri

Akuntansi/FE

Sekretaris I

:

Lia Afianingsih          

Pend. Ekonomi/FE

Sekretaris II   

:

Annisa Rachma Wijayanti     

Ilkom/FMIPA

Bendahara I   

:

Erfina Ayu Wulandari                       

Akuntansi/FE

Bendahara II  

:

Widya Purbo Rini                  

Ekonomi Pembangunan/FE

 

SEKSI-SEKSI

SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Ketua                         

:

Hanik Malikhatin Nikmah

Pend. Ekonomi/FE

Anggota                     

:

Eky Fadhildansyah Azhar

IKM/FIK

 

 

Zumrotul Wildana Kumala

Kimia/FMIPA

 

 

Ihriza Maudi Tastura

IKM/FIK

 

 

Liza Nurva

IKM/FIK

 

 

Asar Nafisatul Alfiani

PKK/FT

SEKSI KESEJAHTERAAN

Ketua                         

:

Mahasti Wiandita

Biologi/FMIPA

Anggota                     

:

Siti Fatimah

IKM/FIK

 

 

Eunike Deva Amalia  

IKM/FIK

 

 

Aurel Niken Karenina

IKM/FIK

 

 

Afifah Maulidia Az Zahro'

IKM/FIK

SEKSI KESIAPSIAGAAN

Ketua                         

:

Khusnul Khotimah

Sejarah/FIS

Anggota                     

:

Diah Widyaningrum

Teknik Elektro/ FT

 

 

Muhammad Rifqi Alawi

Teknik Mesin/FT

 

 

Fakhrun Nisa'

PGPAUD/FIP

 

 

Zuhrotul Muyassaroh

IKM/FIK

SEKSI LOGISTIK

Ketua                         

:

Siti Zulfa Mariha

PGPAUD/FIP

Anggota                     

:

Umi Tanzilul Mawaddah

Bimbingan dan Konseling/FIP

 

 

Sari Nurul Hidayah

Sejarah/FIS

 

 

Muhammad Baharuddin Yusuf            

IPA Terpadu / FMIPA

 

 

Sinta Purnama Asri    

Pendidikan IPS/FIS

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua                         

:

Dwi Retnosari

Bimbingan dan Konseling/FIP

Anggota                     

:

Taqiya Ahsanu Bintan

BSI/FBS

 

 

Indah Aulia Cahyani  

IKM/FIK

 

 

Meylia Anggarita Kusuma Wardani

IKM/FIK

 

 

Annisa Sifa Apriani   

IKM/FIK

 

 

Haeda Dyah Masna Rahmadani

IKM/FIK

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ketua                         

:

Kanza Liana Awannanta        

FISIKA/FMIPA

Anggota                     

:

Nur Lailatul Maulidiyah

Seni Rupa /FBS

 

 

Agum Prasetyo

Ilmu Keolahragaan/FIK

 

 

Dewi Nur Isnaini                   

IKM/FIK

 

 

Vany Dwi Cahyati                 

IKM/FIK

SEKSI SOSIAL

Ketua                         

:

Renanda Anggriaswati           

Teknik Sipil/FT

Anggota                     

:

Robi Muhamad Arif

PKO/FIK

 

 

Raka Pratama

Kimia/FMIPA

 

 

Hana Nabila

Pend. IPS/FIS

 

 

Erikatri Septia Utami

IKM/FIK

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post