Susunan Kepengurusan KSR PMI Unit UNNES Tahun 2018
Susunan Kepengurusan KSR PMI Unit UNNES Tahun 2018
SIAMO!! Alhamdulillah telah tersusun kepengurusan KSR PMI Unit UNNES Tahun 2018. Berikut kami (tim formatur) sampaikan susunan kepengurusannya :

STRUKTUR KEPENGURUSAN KSR PMI UNIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2018
1. Pengurus Harian
Ketua : Afif Sa’ Roni (1630.1165 IKM 2015)
Wakil Ketua : Maulana Farhan Najib (1630.1192 ILKOM 2015)
Sekretaris I : Ika Septyaningsih (1630.1183 PE 2015)
Sekretaris II : Dhevy Fajriyatul Umma (1731.1252 IKM 2016)
Bendahara I : Malikhatun Dayyanah (1630.1190 AKT 2015)
Bendahara II : Dila Rosalina (1731.1217 PE 2016)

2. Seksi Humas
Ketua Seksi :
Achmad Muslichun (1630.1163 KTP 2015)
Anggota :
Ria Ayuningtyas (1630.1198 PKn 2015)
Rina Sulistiana (1731.1242 IKM 2016)
Winarni (1630.1253 PE 2015)
Slamet Wiji Handriyani (1731.1248 Biologi 2016)
Apriani Solikhatun (1731.1212 ILKOM 2016)

3. Seksi Kesejahteraan
Ketua Seksi :
Muslimatul Mufidati (1630.1193 Teknik Kimia 2015)
Anggota :
Ita Azizah (1630.1186 IKM 2015)
Qurratul A’yuni (1731.1240 Bahasa Inggris 2016)
Eva Yuni Risnaeni (1731.1220 Manajemen 2016)
Nur Asifa Rostiani Kusuma (1731.1231 Fisika 2015)
Didik Riyanto (1731.1216 IPA Terpadu 2016)

4. Seksi Kesiapsiagaan
Ketua Seksi :
Suparno (1630.1203 Teknik Mesin 2015)
Anggota :
Nugraheni Puji Lestari (1630.1196 IKM 2015)
Ria Almiati (1731.1241 IKM 2015)
Dita Reza Yun Sugowo (1731.1218 PG PAUD 2016)
Lutfiana Qoni’atin (1731.1230 Kimia 2016)
Agung Dwi Setiawan Nugroho (1731.1208 Teknik Elektro 2016)

5. Seksi Logistik
Ketua Seksi :
Hesti Tri Wiyandani (1630.1182 IKM 2015)
Anggota :
Fitri Maimunah (1630.1180 PG PAUD 2015)
Siti Lailatun Nikmah (1731.1247 IKM 2016)
Siti Choirunisa Furi Kurnita (1731.1246 Teknik Kimia 2016)
Silmi Aulia Ramadhani (1731.1245 Biologi 2016)
Muhammad Aliakbar Salami (1731.1235 Teknik Elektro 2015)

6. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Ketua Seksi :
Anisa Yulia Nafsi (1630.1168 IKM 2015)
Anggota :
Henida Bela Pangesti (1630.1181 P. Sejarah 2015)
Desy Ratna Kusuma (1731.1214 PE 2016)
Dwi Astuti (1731.1219 Manajemen 2015)
Kamila Zahra Afqori (1731.1228 PE 2016)
Hendri Hariyanto (1731.1225 IKM 2016)

7. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua Seksi :
Ayu Dwi Haryati (1630.1172 IKM 2015)
Anggota :
Ayu Setya Sari Rahmani (1630.1173 BK 2015)
Ziyana Endah Khairun Nisa (1731.1254 Matematika 2016)
Wiji Nurani (1731.1252 Biologi 2016)
Agus Purnomo Sidi (1731.1209 Teknik Mesin 2016)
Putri Miladia Ishlahia Rosyid (1731.1239 IPA Terpadu 2016)

8. Seksi Sosial
Ketua Seksi :
Yuyun Margiyanti (1630.1207 Teknuk Kimia 2015)
Anggota :
Nita Suryaningsih (1630.1194 IKM 2015)
Tohiran (1731.1249 Teknik Kimia 2016)
Himmatul Afthina (1731.1226 PE 2016)
Ismi Marfuah (1731.1227 Matematika 2016)
Hasanatul Jannah (1731.1224 IPA Terpadu 2016)

Semoga amanah dan dilancarkan dalam melanjutkan pengabdian di dunia kepalangmerahan! SIAMO!


Post a Comment

Previous Post Next Post